Business design liiketoiminnan kehittämisessä

20.1.2021Strategia

Mitä on business design?

Menestyäkseen yrityksen on pystyttävä reagoimaan yhä ripeämmin muutoksiin ja asiakastarpeisiin, joka johtaa vaatimukseen jatkuvasta kehittämisestä. Huomataan, että liiketoiminnan kehittämiseen käytettävät perinteiset tavat eivät välttämättä olekaan enää sopivia. Business design on oiva menetelmä erityisesti yrityksille, jotka tunnistavat tarpeen ”pysyä liikkeessä” ja kaipaavat työkaluja ketterään kehittämiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun.

Business designin tunnetuimmat käyttökohteet ovat liiketoimintamallien ja palveluiden kehittäminen. Ala on edelleen kehittyvä, mutta alla olevia ominaisuuksia linkitetään usein business design -ajatteluun: 

 • asiakaskeskeisyys
 • holistisuus
 • iteratiivisuus
 • osallistavuus
 • visuaalisuus
 • monialaisuus

Business design hyödyntää kuhunkin tarpeeseen sopivia useita erilaisia työkaluja, kuten:

 • asiakaspolut
 • persoonat
 • visualisointi
 • tunnekartat
 • brainstorming
 • arvoketjuanalyysi
 • asiakastyöpajat
 • konseptikehitys
 • nopea mallintaminen
 • benchmarking
 • Business Model Canvas
Nopea, ketterä ja luova tapa kehittää liiketoimintaa

Business designin avulla synnytetään uutta arvoa – isommin ja nopeammin. Menetelmän käyttö synnyttää usein jotain odottamatonta, joka kumpuaa aidosta asiakastarpeesta ja -ymmärryksestä, ottaa huomioon nopeasti muuttuvan (teknologisen) ympäristön ja kurkottaa tulevaisuuteen.

Business design kuvataan usein kolmena kehänä; ihmiset, business ja teknologia, joiden risteymässä syntyy innovaatio. Business design yhdistää luovia menetelmiä, strategista ajattelua ja nopeaa testausta liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi.

Lähivuosina on opittu käyttämään design -ajattelua esimerkiksi palvelu-  ja liiketoimintamallien innovoinnissa, muun muassa design sprinttien muodossa. Tämän tyyppiselle kehittämiselle ominaista on kuitenkin kertaluonteisuus, jolloin hyödyt uhkaavat jäädä lyhytaikaisiksi.

Olenkin ajatellut business designia enemmänkin ajatteluna tai asenteena, joka juurtuisi organisaation toimintatavaksi – aivan kuten esimerkiksi lean -filosofia. Business design sopii hyvin organisaatioihin, joissa asiakas on strategian ytimessä ja joissa ongelmanratkaisu, kehittäminen ja innovointi on (tai pitäisi olla) arkipäivää.

Yksinkertaistettuna business design on menetelmä, jota voi opiskella, kokeilla ja omaksua. Jotta business designista voi tulla yrityksen menestystekijä on organisaatiossa omaksuttava tietty asenne, ajattelutapa ja metodologia (Heather Fraser, 2011)

Konsulttiverkko

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT