Business design liiketoiminnan kehittämisessä

20.1.2021Strategia

Mitä on business design?

Menestyäkseen yrityksen on pystyttävä reagoimaan yhä ripeämmin muutoksiin ja asiakastarpeisiin, joka johtaa vaatimukseen jatkuvasta kehittämisestä. Huomataan, että liiketoiminnan kehittämiseen käytettävät perinteiset tavat eivät välttämättä olekaan enää sopivia. Business design on oiva menetelmä erityisesti yrityksille, jotka tunnistavat tarpeen ”pysyä liikkeessä” ja kaipaavat työkaluja ketterään kehittämiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun.

Business designin tunnetuimmat käyttökohteet ovat liiketoimintamallien ja palveluiden kehittäminen. Ala on edelleen kehittyvä, mutta alla olevia ominaisuuksia linkitetään usein business design -ajatteluun: 

 • asiakaskeskeisyys
 • holistisuus
 • iteratiivisuus
 • osallistavuus
 • visuaalisuus
 • monialaisuus

Business design hyödyntää kuhunkin tarpeeseen sopivia useita erilaisia työkaluja, kuten:

 • asiakaspolut
 • persoonat
 • visualisointi
 • tunnekartat
 • brainstorming
 • arvoketjuanalyysi
 • asiakastyöpajat
 • konseptikehitys
 • nopea mallintaminen
 • benchmarking
 • Business Model Canvas
Nopea, ketterä ja luova tapa kehittää liiketoimintaa

Business designin avulla synnytetään uutta arvoa – isommin ja nopeammin. Menetelmän käyttö synnyttää usein jotain odottamatonta, joka kumpuaa aidosta asiakastarpeesta ja -ymmärryksestä, ottaa huomioon nopeasti muuttuvan (teknologisen) ympäristön ja kurkottaa tulevaisuuteen.

Business design kuvataan usein kolmena kehänä; ihmiset, business ja teknologia, joiden risteymässä syntyy innovaatio. Business design yhdistää luovia menetelmiä, strategista ajattelua ja nopeaa testausta liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi.

 

 

Lähivuosina on opittu käyttämään design -ajattelua esimerkiksi palvelu-  ja liiketoimintamallien innovoinnissa, muun muassa design sprinttien muodossa. Tämän tyyppiselle kehittämiselle ominaista on kuitenkin kertaluonteisuus, jolloin hyödyt uhkaavat jäädä lyhytaikaisiksi.

Olenkin ajatellut business designia enemmänkin ajatteluna tai asenteena, joka juurtuisi organisaation toimintatavaksi – aivan kuten esimerkiksi lean -filosofia. Business design sopii hyvin organisaatioihin, joissa asiakas on strategian ytimessä ja joissa ongelmanratkaisu, kehittäminen ja innovointi on (tai pitäisi olla) arkipäivää.

Yksinkertaistettuna business design on menetelmä, jota voi opiskella, kokeilla ja omaksua. Jotta business designista voi tulla yrityksen menestystekijä on organisaatiossa omaksuttava tietty asenne, ajattelutapa ja metodologia (Heather Fraser, 2011)

 

Laura Laine-Pohls, liikeenjohdon konsultti, Konsulttiverkko

Kirjoittaja on business designer, jolla on monipuolisesti kokemusta business design -menetelmän käytöstä useista eri liiketoiminnan kehittämisprojekteista.

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT

Digitaalinen disruptio – uhka vai mahdollisuus?

Digitaalinen disruptio – uhka vai mahdollisuus?

Digitaalisella disruptiolla tarkoitetaan vallitsevien toimintatapojen ja -mallien muuttumista teknologian kehittymisen ja käyttöönoton myötä. Tämä entinen muotitermi on ajankohtaisempi kuin koskaan, osittain johtuen pandemian tuomasta “pakosta” muuttua. Historiassa on paljon esimerkkejä menestyvistä yrityksistä, joilta käytännössä vedetään matto jalkojen alta uuden innovaation takia, jonka on kehittänyt pienempi yritys, jolla ei ole ison yrityksen painolastia eri muodoissa. Uusi peluri voi myös tuoda markkinoille huomattavasti edullisemman ja “riisutumman” ratkaisun, kun taas markkinajohtajat ovat keskittyneet kehittämään aina vain ominaisuuksiltaan parempia (lue kalliimpia) ratkaisuja. Nopeasti oppiva ja innovaatioita kannustava yritys tarvitsee arvomaailman, joka tukee ja kannustaa organisaatiota ottamaan riskejä. Ilman oikeanlaista kulttuuria paraskin strategia voi epäonnistua. Toisaalta oikeanlaisella kulttuurilla yritys voi edetä pitkällekin vaikka strategia on keskeneräinen – yrityksen ja erehdyksen kautta, oikealla asenteella. Ota yhteyttä ja jutellaan aiheesta lisää! Esa Övermark & KV