Ensimmäisen vuosipuoliskon puhutuimmat aiheet

21.6.2022Konsulttiverkko, Strategia

Kuluvan vuoden alkupuolisko on jälleen kerran tuonut uusia yllätyksiä ja ihmeteltävää. Covid-19 pandemian ja toimitusketjujen kriisiytymisen jälkeen tuli vielä Venäjän hyökkäys ja siitä seurannut täysimittainen sota. Voikin sanoa, ettei ihan lähiajoilta tule mieleen vastaavaa määrää toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttavia tapahtumia. Kaikesta huolimatta yritykset ovat jatkaneet toimintaa ja esimerkiksi 2021 oli monelle yritykselle tulosten perusteella erinomainen.

Toimintaympäristön muutoksen seurauksena Konsulttiverkko onkin havainnut painopisteen siirtymää neuvonannon kysynnässä, niin toimeksiantojen sisällössä kuin aihepiireissäkin.

Olemme koonneet alle tänä vuonna puhutuimmat aiheet perustuen käytyihin keskusteluihin ja toimeksiantoihin kotimaisten yritysten ylimmän johdon kanssa. Keskusteluja on käyty niin kasvuyrityksien, palvelualan kuin jälkisyklisempien teollisten toimijoiden kanssa.

Alla aiheet mistä juuri nyt puhutaan:

Resilienssi (paremman sanan puutteessa). Kuinka ylläpitää riittävä toimintavalmius ympäristön muutoksissa ja missä kohtaa täytyy hyväksyä alhaisempi tuloksellisuus verrattuna aiempaan? Mitä mahdollisuuksia tämä avaa ketterämmille yrityksille sekä kuinka toimintatapoja on muutettava että pystymme reagoimaan rivakasti?

 

Skenaariot tulevasta. Emme tiedä miltä tulevaisuus näyttää, mutta haluamme varautua eri kehityskulkuihin ja pohtia onko niiden vaikutus meihin riittävän merkittävä. Miten voimme turvata kannattavuuden vai vieläkö panostamme merkittävästi kasvuun?

 

Investoinnit ja uusiutuminen. Mihin panostamme ja mitä se meille tarjoaa? Hankeportfolion läpikäynti ja armoton priorisointi, erityisesti heikomman tulevaisuuskuvan skenaarioissa. Kohdennetut investoinnit sinne, missä meidän on välttämätöntä kehittyä ja uudistua.

 

Perusasioiden varmistaminen. Mistä liiketoimintamme oikeasti muodostuu ja kuinka varmistaa, että tärkein jalka ei kärsi liikaa? Onko meillä mahdollista parantaa avainprosesseja? Missä kohtaa olemme tehneet toiminnasta liian kompleksia ja sisäänpäin kääntynyttä?

 

Vastuullisuus. Mitä tämä meille tarkoittaa ja kuinka kääntää suunta raportoinnista liiketoimintahyötyihin? Miten toimialamme reagoi ja onko löydettävissä onnistujia, jotka ovat luoneet vastuullisuuden avulla uutta menestystä?

Yhteenvetona voisi todeta, että näkyvyys eteenpäin on edelleen heikohko, mutta riittävällä varautumisella sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ja riskit saadaan sopivaan tasapainoon. Voisi jopa sanoa, että aika ajoin perusasioihin palaaminen ja rönsyjen karsinta on enemmän kuin paikallaan - sekä omassa toiminnassa että asiakkaissa. Karsinnan ja priorisoinnin jälkeen syntyy uusi, vahvempi perusta, joka antaa eväät entistä paremmalle kasvulle.

Kuten historia osoittaa, lähes jokainen kansantalous on pienen laman tai haasteen jälkeen vahvempi kuin ennen. Tämän johdosta odotamme mielenkiintoista vuoden 2022 toista puoliskoa!

Sami Hyötyläinen
perustaja, strategiakonsultti

sami@konsulttiverkko.fi
+358408018381

 

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT