Hyvä päätös on tunneasia!

Jokainen tietää, että hyvä tiimi vie yrityksen pitkälle. Johtoryhmään haetaan substanssia, draivia, analyyttista mieltä ja visionääriä. Jokainen Cxo hoitaa tonttinsa ja toimitusjohtaja raportoi tekemiset ylöspäin.

Mutta hyvästäkään kokoonpanosta ei ole apua, jos ei saada aikaan laadukkaita päätöksiä. Päätöksentekokyky on monisyisempi asia, joka ei näy CV:sta. Lisäksi riippuu minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä ja mikä on yrityksen kokonaistilanne?

Suotuisa markkinatilanne antaa anteeksi heikkojakin päätöksiä. Päätöksentekokyky joutuu puntariin vasta kun ollaan haastavassa markkinatilanteessa tekemässä isoja päätöksiä. Merkittäviin päätöksiin yrityksen kannalta liittyy aina suuria tunteita. Tunteet sekoittavat rationaalista ajattelua ja voivat jopa hetkellisesti peittää ajattelukyvyn. Tekeminen puuroutuu asioiden veivaamiseen.

Hyvää tiimiin kuuluu ymmärrystä siitä miten inhimillinen päätöksentekoprosessi tapahtuu? Tarvitaan henkilöitä jotka ymmärtävät, että elämäntilanne, aikaisemmat kokemukset onnistumisista ja epäonnistumisista, tietoiset ja tiedostamattomat arvostuksemme sekä lähiyhteisön näkemykset ohjaavat valintojamme. Mikähän rivi tämä olisi CV:ssa, mutta tällaiselle osaamiselle on johtoryhmissä aina kysyntää.

/KV & Kalle