Kasvata yrityksesi tulosta ohjatun arvoprosessin avulla

21.6.2021Kasvu, Strategia

 Yrityksen arvoilla on suuri merkitys yrityksen kulttuuriin, toimivuuteen ja tuloksiin. Silti yrityskulttuuri ja arvot mielletään usein ylimääräiseksi ”pehmoiluksi”, joista pitää vuosittain keskustella vain työviihtyvyysmittauksen yhteydessä.

Gallupin tutkimusten mukaan vahva yrityskulttuuri ja arvoihin sitoutuminen parantavat keskeisiä suorituskykyalueita huomattavasti:

1) Työtekijöiden sitoutuminen yrityksiin parani yli 50 pisteellä kolmen vuoden aikana
2) Yritykset pystyivät kasvattamaan työntekijämääräänsä 25% kolmen vuoden aikana
3) Nettotulosta voitiin kasvattaa jopa 85% viidessä vuodessa
4) Asiakassuhteiden laatu parantui viiden vuoden aikana 138%

Varsinkin COVIDsta johtuvan etätyön ja pitkään jatkuneen epävarmuuden jälkeen, yrityksen kulttuurin ja arvojen merkitys kasvaa entisestään. Työntekijät miettivät, miten paluu uuteen normaaliin sujuu. Kuinka rakentaa uudelleen yhteisöllisyyttä, jossa voimme tuntea olevamme tärkeä osa yrityksen kokonaisuutta niin, että meistä myös välitetään. Jollei siirtyminen uuteen normaaliin onnistu hallitusti, ei organisaatiolta voida olettaa toivottavaa suorituskykyä pitkään aikaan.

Arvoprosessissa tärkeää on ymmärtää arvojen merkitys liiketoiminnalle, organisaatiolle ja brändikokemukselle. Yrityksen pitää pystyä luomaan selkeä kuva siitä, millaisella toimintamallilla ja käytöksellä tuemme strategian ja tavoitteiden toteutumista. Tämä auttaa identifioimaan keskeisiä tilanteita, joissa määräytyy, toimimmeko oikein vai emme, esim. asiakaskohtaaminen, toisemme kunnioitus johtamistilanteissa, jatkuva parantaminen.

Yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen iteroituvaan arvoprosessiin on ratkaisevaa. Arvojen yhteinen työstö, palautteen kerääminen, iterointi, jalkauttaminen ja oma arvojen mukaisen esimerkin näyttäminen auttavat muuta organisaatiota ymmärtämään, että arvot oikeasti ohjaavat toimintaa. Tämä luo tarvittavan stabiliteetin yrityksen toimintaan ja auttaa myös ihmisiä pitkään jatkuneen epävarmuuden jälkeen palaamaan uuteen normaaliin ja saavuttamaan asetettuja tavoitteita.

Konsulttiverkolla on pitkä kokemus arvoprosessien läpiviemisestä ja yrityksen kulttuurin kehittämisestä. Jos olet halukas varmistamaan liiketoimintasi tuloksen ja työntekijöiden siirtymisen uuteen normaaliin, ota yhteyttä. Autamme mielellämme eteenpäin ja maaliin saakka arvoprosessissa ja yrityksenne kulttuurin kehityksessä.

 

Mia Nygård-Peltola, Strategia - ja markkinointiosaaja
mia@konsulttiverkko.fi

+358 50 586 1603 

 

 

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT