Konsulttiverkon toimintamalli

19.12.2020Konsulttiverkko

Konsulttiverkko on itsenäisten yrittäjäpohjalta toimivien konsulttien ei-eksklusiivinen verkosto. Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen, sekä jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Missiomme on mahdollistaa itsenäisten konsulttien liiketoiminnan kasvu yhteistyön kautta.

Kasvu tapahtuu mm. seuraavilla tavoilla:

  • jaamme verkoston kesken vinkkejä ja liidejä
  • menemme verkostona kokonaan uusiin asiakkaisiin
  • pääsemme verkostona osaksi laajempia ratkaisukokonaisuuksia
  • luomme verkostona jatkuvuutta asiakassuhteisiin

Asiantuntuntijapalveluiden markkinan koko on arvioiden mukaan n. 2 mrd EUR (10 000 konsulttia, 200 tEUR/hlö/vuosi). Markkina on verkoston näkökulmasta käytännössä rajattoman suuri eli yhteistyössä konsulttien kesken on vain voitettavaa.

Asiantuntijamyynnin kolme vaihetta

Yksin toimiva konsultti on omalla “mukavuusalueellaan” uskottava toimimaan kaikissa kolmessa ruudussa asiakkaalla. Eli hänellä on ideoita/kontakteja, hän tietää miten ne myydään ja hän pystyy toimittamaan projektit itsenäisesti. Muutenhan hänellä ei olisi bisnestä. Jokaiselle kokeneella konsultilla on luonnollisesti tällainen markkina. Kuitenkin jokainen kokenut konsultti on uskottava toimimaan vähintään yhdessä ruudussa huomattavan paljon laajemmalla markkinalla kuin tällä omalla “mukavuusalueellaan”.

Konsulttiverkossa kasvun mahdollistaminen tapahtuu siten, että pelaamme yhteen tiiminä toimien kaikissa ruuduissa. Yhdellä on hyvä idea tai kontakti, toinen osaa myydä ja kolmas tuo uskottavuutta toimitukseen. Tällä tavoin toimimalla palvelemme lähes jokaista yritystä jollain tavalla, hyödyntäen verkoston osaamista laaja-alaisesti. Tärkeää on, että konsultti kykenee toimimaan kaikissa eri ruuduissa ja tämä ruutu vaihtelee aina tapauskohtaisesti. Usein toimiala sanelee kuinka uskottava on myymään, mutta useimmat kokeneet konsultit ovat uskottavia toimittamaan tiiminä lähes kaikille toimialoille.

Liiketoimintamallit

Alla on kuvattuna liiketoimintamallit miten hyödynnämme verkoston toimintaa. Yrittäjinä toimivat konsultit muodostavat tiimejä aina tarpeen mukaan, joko yhdessä tehden tai vinkaten muille. Olemme sopineet palkkiomallin miten jokaisessa mallissa ja vaiheessa on arvonsa. Myös vinkillä on arvo! 

Yksin toimiva konsultti on omalla “mukavuusalueellaan” uskottava toimimaan kaikissa kolmessa ruudussa asiakkaalla. Eli hänellä on ideoita/kontakteja, hän tietää miten ne myydään ja hän pystyy toimittamaan projektit itsenäisesti. Muutenhan hänellä ei olisi bisnestä. Jokaiselle kokeneella konsultilla on luonnollisesti tällainen markkina. Kuitenkin jokainen kokenut konsultti on uskottava toimimaan vähintään yhdessä ruudussa huomattavan paljon laajemmalla markkinalla kuin tällä omalla “mukavuusalueellaan”.

Konsulttiverkossa kasvun mahdollistaminen tapahtuu siten, että pelaamme yhteen tiiminä toimien kaikissa ruuduissa. Yhdellä on hyvä idea tai kontakti, toinen osaa myydä ja kolmas tuo uskottavuutta toimitukseen. Tällä tavoin toimimalla palvelemme lähes jokaista yritystä jollain tavalla, hyödyntäen verkoston osaamista laaja-alaisesti. Tärkeää on, että konsultti kykenee toimimaan kaikissa eri ruuduissa ja tämä ruutu vaihtelee aina tapauskohtaisesti. Usein toimiala sanelee kuinka uskottava on myymään, mutta useimmat kokeneet konsultit ovat uskottavia toimittamaan tiiminä lähes kaikille toimialoille.

Mahdollistamme verkostona eri liiketoimintamallit mm. seuraavasti:

  • viikottaiset myyntikatsaukset
  • kaksi kertaa kuukaudessa laajempi Myyntiriihi ideoiden jakamiseksi
  • reaaliaikaiset viestinnän työkalut, joilla kommunikoimme verkoston sisällä
  • aina 2 vs. 1 asiakastapaamisiin, jos mahdollista

Yhteistyön lopputuloksena kaikki saavat enemmän verrattuna malliin, jossa toimisi kokonaan yksin.

Case-esimerkki: Jouni Nieminen

Konsulttimme Jouni on ollut toiminnassa mukana alusta asti. Hän on toiminut yrittäjänä jo 8 vuotta. Aikaisempina vuosina Jouni on tehnyt vuositasolla noin 160 – 180 tEUR liikevaihdon yhden henkilön yrityksellä. Ensimmäinen kokonainen tilikausi Konsulttiverkon kanssa tuotti Jounin omalle yritykselle 264 tEUR liikevaihdon. Tästä n. 100 tEUR on ollut “verkostomyyntiä”, eli projekteja joissa Jouni on toimittanut muille tai muut ovat toimittaneet Jounille. Tämä liikevaihto on tullut Jounille verkoston avulla ja asiakkaista, joita Jouni olisi tuskin henkilöyrityksenä ehtinyt tai voinut tavoitella.

Yhteenveto ja Q&A

Konsulttiverkon asiantuntijapalveluiden yhteismyynti verkostona tulee olemaan n. 1,5 MEUR vuodelle 2019 (+200%). Haemme voimakasta kasvua vuodelle 2020 ja verkostomme laajentamista. Laajempi verkosto avaa entistä enemmän mahdollisuuksia, joissa konsultit voivat yhteistyöllä muodostaa vahvempia tiimejä. Lisäksi uskottavuuden nousun kautta avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia kaikille verkoston jäsenille.

Keskustelemme mielellämme uusien konsulttien kanssa verkostoon liittymisestä . Vaatimuksena on toimiminen oman yrityksen kautta – suosittelemme osakeyhtiötä.

Yhteydenotot: jussi@konsulttiverkko.fi / 040 7725 840

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT