Mitä etua interim-talousosaajasta voi olla yritykselle?

17.3.2023Interim, Talousjohtaminen

Interim-talousjohtajia ja -talousosaajia käytetään enenevässä määrin mutta toisinaan interim nähdään vain sijaisena, jonka tärkein ohje on ”älä muuta mitään”. Interimiä voi kuitenkin hyödyntää monissa tilanteissa laajemminkin. Millaisessa tilanteessa yritys tarvitsee kokenutta interim-talousosaajaa ja mitä etua interim voi tuoda yritykselle?

Kun yrityksen taloushallinnon avainhenkilö lähteekin äkillisesti, interim voi toki vain hoitaa juoksevia asioita vakituisen henkilön puolesta sijaisena. Mutta tilanne antaa myös mahdollisuuden katsoa asiaa laatikon ulkopuolelta. Kokenut ulkopuolinen osaaja näkee organisaation haasteet ja osaamistarpeet uudesta kulmasta ja voi löytää uusia näkökulmia töiden organisointiin ja prosessien tehostamiseen. Kaikkeen ei aina tarvita kokoaikaista työntekijää.

"Pelkkä tilitoimistolta seuraavan kuun loppupuolella
saapuva tuloslaskelmaraportti ei enää riitäkään."

Pienyrityksen kasvaessa talousosaamisen tarve lisääntyy. Pelkkä tilitoimistolta seuraavan kuun loppupuolella saapuva tuloslaskelmaraportti ei enää riitäkään. Ei kuitenkaan ehkä ole selvää millaista talousosaamista tarvitaan ja rekrytointi voi olla haasteellista. Tässä tilanteessa kokenut interim-talousosaaja voi analysoida tilanteen, laittaa yritystä palvelevan raportoinnin ja perusprosessit kuntoon ja neuvoa millaista talousosaamista yritys jatkossa tarvitsee.

"Interim voi auttaa yrityksen johtoa ja taloushallintoa optimoimaan prosesseja ja parantamaan talouden seurantaa. Usein ulkopuolinen näkee kokonaisuuden eri lailla kuin asiaa oman työnkuvansa linssien läpi katsova henkilö."

Taloushallinnon ylikuormittuminen voi johtua monista asioista. Interim voi auttaa yrityksen johtoa ja taloushallintoa optimoimaan prosesseja ja parantamaan talouden seurantaa. Usein ulkopuolinen näkee kokonaisuuden eri lailla kuin asiaa oman työnkuvansa linssien läpi katsova henkilö. Jos yrityksessä on siiloutumista osastojen välillä, interim voi edistää kokonaisuuden huomioonottavien prosessien kehittämistä.

Muutostilanteen voikin nähdä mahdollisuutena löytää uudenlaisia ratkaisuja hyödyntämällä interim-talousosaajan kokemusta monenlaisista yrityksistä ja niiden haasteiden taklaamisesta.

Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää:

Riikka Kaijansinkko

Liikkeenjohdon konsultti
Talousjohtaminen ja Liiketoiminnan kehittäminen

 

+358400220119
riikka.kaijansinkko@konsulttiverkko.fi

 

 

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT