Yrittäjä elää myymällä

Myyntityö yrittäjänä on monella tavalla erilaista verrattuna tunnetun brändin alla tapahtuvaan myyntiin. Ryhtyessään yrittäjäksi kokenutkin myynnin ammattilainen joutuu opettelemaan itselle toimivan toimintatavan kantapään kautta. Ollaan niin sanotusti oppimiskäyrällä.

Yrittäjälle on hyödyllistä kuulua avoimeen ja luotettavaan verkostoon. Verkostosta saa palautetta, tukea ja esimerkkejä onnistumisista. Usko omaan osaamiseen säilyy vahvana ja uuden oppimiseen vaadittava aika lyhenee. Verkoston avulla saadaan enemmän myyntitilanteita eli nopeutetaan kantapään kautta oppimista. Verkosto vähentää myös virheiden määrää.

Hyvä tapa hyödyntää verkostoja on mennä myyntitapaamiseen pareittain. Näin kaksi yrittäjää saa yhdellä toimenpiteellä tilaisuuden tavata uusia asiakkaita. Usein myös asiakkaan tarpeen näkökulmasta kaksi on vahvempi kuin yksi. Parityöskentelyssä opitaan yhtä aikaa kollegan toiminnasta ja miten itse toimii. Palautteen saaminen ja kysyminen nousevat arvoon arvaamattomaan.

/ Petri & KV