Kuinka luoda alariviä rakentavalla otteella?

11.12.2023Blogi, Talousjohtaminen

Tilanteessa, jossa ylärivin kasvu on tullut haasteelliseksi, otetaan seuraavaksi tarkasteluun yhtiön alarivi. Kuten eräs pitkän linjan konsultti asian tiivisti: ”takki mittojen mukaan”. Tapoja leikata on monia. Osa on pysyviä, osa vain tilanteen johdosta väliaikaisia.

Tässä muutamia keinoja:

  • Odottelu. Jäädään kuulostelemaan miten tilanne kehittyy. Pidetään kiinni tehdyistä valinnoista ja tehdään alkuun vain pieniä muutoksia. Siirretään kaikki ostopäätökset ylemmälle organisaatiotasolle ja kielletään matkustaminen, tai muita pienempiä toimenpiteitä. Vaikutukset jäävät usein kosmeettisiksi mutta annetaan kuitenkin signaali, että on havahduttu tilanteeseen.

 

  • Hiljainen liekki. Lomautetaan henkilökuntaa ja odotellaan taloustilanteen paranemista. Vaiheittain toteutetut vähennykset ja salailevaksi koettu viestintä on varsin varma tapa pilata ilmapiiri ja sitä kautta hankaloittaa yrityksen tulevaisuuden menestystä.

 

  • Kertarysäys. Siivutetaan liiketoiminnasta pois suurempia osuuksia, jotka eivät yllä yhtiön asettamaan kannattavuustavoitteeseen. Merkittävillä säästöillä on yleensä väistämättä myös henkilöstövaikutuksia, ja siksi toiminnan on oltava sensitiivistä.

Jos on pakko leikata niin miten se pitäisi tehdä? Rehellinen tilanneanalyysi ja huolellisesti suunnitellut mutta ripeät toimenpiteet ovat avainasemassa. Yksi keskeinen analysoitava asia on liiketoiminnan kyky uudistua leikkausten jälkeen.

Luonnollisesti yhtiöihin kertyy hyvinä aikoina myös ”huonoja kustannuksia”, mutta vastavuoroisesti huonoina aikoina on varottava, ettei leikkaa liikaa ”hyviä kustannuksia”. Eli toisin sanoen, kun noususuhdanne alkaa, olemmeko leikanneet itseltämme kyvyn uudistua ja kasvaa?

Pitkäjänteinen alarivin suunnittelu tarkoittaa, että vaikka hyviäkin kustannuksia joudutaan pakon edessä leikkaamaan, yhtiöllä on riittävä osaaminen luoda vastaava kyvykkyys tarpeen vaatiessa nopeastikin. Esimerkiksi kumppanuuksien ja palveluostojen avulla. Ulkopuolinen asiantuntija voi tarpeen vaatiessa auttaa yhtiötä uudistumaan myös kustannusleikkausten edessä, rakentavalla otteella. 

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT