Tuotantokapasiteetin radikaali kasvattaminen

11.3.2024ASIAKASREFERENSSI

Tilanne

Johtavalla suomalaisella prosessiteollisuuden yrityksellä oli tuotteilleen kysyntää yli 60% enemmän kuin sen hetkinen tuotantokapasiteetti. Yrityksellä oli merkittäviä haasteita ja esteitä päästä tähän tuotantotavoitteeseen. Tilanne vaati perusteellista uudelleenarviointia ja kehittämistä tuotannon suunnitteluprosesseissa.

Tavoitetila

Yrityksen keskeisenä tavoitteena oli merkittävästi laajentaa tuotantokapasiteettiaan säilyttäen samalla korkea toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus. Lisäksi haluttiin välttää tarpeettomia investointeja laitteisiin tai varastoihin. Tämä vaati tuotannon suunnitteluprosessien perusteellista läpikäyntiä ja optimointia, jotta tuotantokapasiteettia voitaisiin radikaalisti nostaa.

Konsulttiverkon rooli

Konsulttiverkko työskenteli yhdessä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa tunnistaakseen keskeiset pullonkaulat ja kapasiteettirajoitukset. Tämän analyysin perusteella kehitettiin Lean-periaatteisiin pohjautuva suunnitelma, jonka avulla tuotantokapasiteettia voitaisiin kasvattaa merkittävästi. Suunnitelma sisälsi muun muassa kysynnän ja tuotannon tasoituksen, varastonkierron tehostamisen ja JIT (Just In Time) -tuotannon käyttöönoton. Käytännönläheisen valmennuksen ja jatkuvan tuen avulla yritystä autettiin vakioimaan ja jalkauttamaan nämä menetelmät, mikä mahdollisti tuotannon ja tehokkuuden merkittävän parantumisen.

Tulokset

Tunnistimme pullonkaulat ja kapasiteettirajoitukset, jotka poistamalla tuotantokapasiteettia kyettiin nostamaan liki 70% ilman investointeja varastoihin tai tuotantoon. Näiden toimenpiteiden ansiosta yritys kykenisi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, optimoimaan resurssiensa käyttöä ja parantamaan kilpailukykyään merkittävästi käytännössä ilman investointeja. Konsulttiverkon asiantuntemus ja räätälöity lähestymistapa tuotannonsuunnittelun kehittämisessä osoittautuivat ratkaiseviksi tekijöiksi yrityksen pitkäaikaisen menestyksen ja kasvun tukemisessa.

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT