Energiatoimialan evoluutio – miksi asia on ajankohtainen?

5.12.2023Blogi, Strategia, Vastuullisuus

Sähkö ja lämpö. Perushyödyke, jossa kyse on vain hinnasta. Kyllä ja ei. Hinta toki edelleen ratkaisee, mutta jatkossa myös entistä enemmän se, miten se on tuotettu, toimitettu, keneltä ostettu ja onko koko ketju vastuullinen? Entä miten erilaiset siirtymäajat, 2035 ja 2050 tavoitteet, sekä geopolitiikka asiaan vaikuttavat? Lisäksi investointeja tarvitaan mutta mikä on sallittu tuotto? Entä uudet energiamuodot?

'Energialla on väliä.'

Uutisotsikoiden varassa oleva kuluttaja joutuu valistamaan itseään, että mikä se “vety” nyt olikaan ja miksi se olisi Suomelle suuri mahdollisuus vihreän siirtymän toteuttamisessa? Samasta fysiikan kirjasta voi kertailla myös pienydinvoiman ja aurinkovoiman toimintaperiaatteen. Yleisuutisoinnissakaan ei enää riitä, että sähkö vain tulee töpselistä. Energialla on väliä.

'Erilaisten sidos- ja intressiryhmien määrä on moninkertaistunut.'

Energiatoimiala on nyt uudenlaisen mielenkiinnon kohteena; poliitikot (Co2-tavoitteet, vihreä siirtymä, huoltovarmuus, verotus, yritystuet), elinkeinoelämä (investoinnit, työpaikat) ja kuluttaja (energian hinta, uudet palvelut). Tämän johdosta toimialan kehitys ja päätöksenteko ovat monimuotoistuneet. Erilaisten sidos- ja intressiryhmien määrä on moninkertaistunut.

'Strategiset valinnat harkittava tarkkaan'

Myös Konsulttiverkko on kuluvan vuoden aikana tehnyt toimeksiantoja energiatoimialan ylimmälle johdolle, ja olemme strategisissa toimeksiannoissa käsitelleet hyvin laaja-alaisia kysymyksiä. Kysymykset ovat vaihdelleet yhden tuotteen kehittämisestä koko konsernin uudelleenjärjestelyyn. Alla muutamia nostoja toimialan kysymyksistä:

  • miten paremmin hyödynnetään koko toimialan ekosysteemiä kumppanuuksien ja yhteistyön kautta? Taustalla tosiasia, että isoja kysymyksiä ei voi tai ei haluta ratkaista yksin, vaan riskiä jaetaan muiden arvoketjun toimijoiden kanssa.
  • mihin investointeihin lähdetään mukaan ja miten? (tarjouksia tulee koko ajan…)
  • miten pelataan toimialan arvoketjun läpi, fokus tuotannossa vai lähellä loppukäyttäjää?
  • miten turvataan resurssien ja osaamisen saatavuus, erityisesti alihankintaketjuissa
  • tekoälyn rooli tuotannon ja kulutuksen optimoinnissa
  • vastuullisuuden huomiointi kaiken kaikkiaan

Yksittäisinä nostoina investoinneista ovat esimerkiksi: latausinfra, tuulivoima, vety ja aurinkovoima. Lisäksi kestoaiheet, eli tuotannon ja verkkojen ostaminen. Kaikkiin ei voi lähteä vaan kyseessä on tarkkaan harkittava strateginen valinta. Toisinaan valintana on myös optimoida perusliiketoimintaa nykyisellä toiminta-alueella.

'Blogisarja 2024 energiatoimialaan liittyen'

Tulemme tekemään energiatoimialaan liittyen useamman blogin vuoden 2024 aikana heijastaen kokemuksiamme kentältä. Uskomme, että toimialan strategiset kysymykset ovat analogisia myös monelle muulle toimialalle. Toimialan strategiset valinnat ovat jopa kansakunnan tasolla merkittäviä, joten taustalla olevat mallit ja rationaali soveltuvat sitä kautta moneen muuhunkin päätökseen. Kukapa ei haluaisi olla tekemässä merkittäviä päätöksiä?

Suosituksemme on seurata toimialaa niin päättäjän kuin kuluttajankin roolissa. Mitä kylmempää, sen kiinnostavampaa. Seuraamisen välissä voi viettää ansaitun joulutauon.

 

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT