Strategia

Jatkuvuudenhallinta

Maailmanpoliittisten kriisien vaikutukset pakottivat yritykset suunnittelemaan liiketoimintansa jatkuvuutta uudella tavalla. Etäisinä pidetyt riskiskenaariot toteutuivat nopealla tahdilla, tuoden esille varautumisen kriittisyyden. Liiketoimintariskien ja esim....

lue lisää

Toimitusketjut

Tuotanto on viime vuosina siirtynyt ns. halvemman kustannustason maihin ja samaan aikaan kilpailun pakottamana yritysten erikoistuminen on pilkkonut lopputuotteen valmiiksi saattamisen useiden toimijoiden saumattomaksi yhteistoiminnaksi. Oman ulottuvuutensa...

lue lisää

LEAN STARTUP JA MITATTAVA DATA

Lean startup ja mitattava data Liiketoiminnan ja prosessien kehittämisen ongelmaksi osoittautuu usein luotettavaan dataan perustuva mittaaminen – miten määritellä ongelman kokoluokka, perustella ehdotettu ratkaisu, tai todentaa toteutetun ratkaisun toimivuus?...

lue lisää