Kysyntäjouston mahdollisuudet energiaoptimoinnin ratkaisuissa

18.9.2023ASIAKASREFERENSSI, Kysyntäjousto, Selvitys

Tilanne

Yhtiö on kaupunkiomisteinen energiayhtiö, jonka asiakaskunta koostuu taloyhtiöistä, liikekiinteistöistä ja teollisuuslaitoksista. Yhtiön tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia palveluja, jotka auttavat säästämään energiaa sekä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa.

Tavoitetila

Yhtiö tarjoaa sähkön ja lämmön lisäksi energiaoptimoinnin ratkaisuja. Yhtiön tavoitetilassa älykkäät ratkaisut ovat käytössä kaikkialla asiakaskunnassa ja toimialueilla. Käyttöönotto on edistynyt merkittävästi pilottiprojektien avulla.

Kuinka Konsulttiverkko auttoi?

Yhdessä yhtiön avainhenkilöiden kanssa arvioimme älykkäiden energiaratkaisujen potentiaalin erityisesti kysyntäjoustossa, sekä toimme tähän liittyviä suosituksia tuotteistamiselle huomioiden erilaisten asiakassegmenttien tarpeet ja mahdollisuudet. Potentiaalin arviointi perustui huolellisiin asiakashaastatteluihin ja kattavaan dataperustaiseen analyysiin sekä tulevaisuuden skenaarioiden arviointiin.

Tulokset

Yhtiöllä on nyt selkeä ja toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, joka keskittyy kysyntäjouston potentiaalin hyödyntämiseen osana energiaoptimoinnin palveluita.

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT