Tuki sähkönsiirtoyhtiön strategiatyöhön

TILANNE

Asiakas on kuntaomisteinen sähkönsiirtoyhtiö. Yhtiö tarvitsi uuden strategian, joka ottaa kantaa mm. toimintaympäristön muutoksiin 5 ja 10 vuoden tähtäimellä. Strategian keskiössä oli valinnat siitä mitä yhtiö tekee ja ei tee. Yhtiö on mukana mm. useassa eri osakkuusyhtiössä ja toimintoja on sekä ulkoistettu että tehty itse. Lisäksi siirtohinnoittelu, huoltovarmuusinvestoinnit ja toiminnan tehokkuus olivat pohdinnan aiheena.

TAVOITETILA

Yhtiön tavoite on olla elinvoimainen sähkönsiirtoyhtiö sekä pitää siirtohinnat toimialaan nähden kohtuullisella tasolla. Siirtoverkolla mitattuna yhtiö on Suomen 3. suurin käyttöpaikkaa kohden. Yhtiö tarvitsi strategian miten elinvoimaisuus voidaan turvata tulevina vuosina ja mitä päätöksiä tämä vaatii.

KUINKA KONSULTTIVERKKO AUTTOI?

Konsulttiverkko hyödynsi todennettua keskikokoiselle organisaatiolle sovitettua lähestymistapaa yhtiötason strategiaprosessin läpivientiin. Työssä osallistettiin laajasti eri sidosryhmiä. Työ viimeisteltiin yhdessä yhtiön hallituksen kanssa. Lopputuloksena yhtiöllä on määritettynä keskeiset strategiset linjaukset 5 ja 10 vuoden tähtäimellä.

TULOKSET

Yhtiöllä on kirkastettu visio, missio, arvot ja tiekartta. Lisäksi yhtiöllä ja toimivalla johdolla on valmiudet edistää koko alueen elinvoimaisuutta yhdessä omistajien kanssa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit