Vähittäiskaupan digitaalinen muutos

22.2.2024ASIAKASREFERENSSI, Kasvu, Kehittäminen

TILANNE

Suomalainen vähittäiskauppaketju, jolla yli 30 myymälää, on panostanut voimakkaasti toiminnan kehittämiseen. Yhtiö tarvitsi tukea myymälöiden digitalisaation Proof-of-Concept projektin läpiviennissä. Tätä PoC-projektia varten rakennettiin pienoismyymälä, jossa erilaisia digitaalisia ratkaisuja voitiin testata ja analysoida aidossa ympäristössä.

TAVOITETILA

Asiakas halusi sujuvoittaa ja tehostaa myymälätyötä digitaalisilla ratkaisuilla sekä löytää parhaimmat tavat digitaalisten ratkaisujen käytölle. PoC-projektin avulla haluttiin selvittää ja mitata, mitkä ovat ratkaisujen vaikutukset myymälätasolla, sekä miten hyödyt käytännössä ulosmitataan. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä ovat tarvittavat muutokset myymälöiden toimintamalliin sekä johtamisjärjestelmään.

KUINKA KONSULTTIVERKKO AUTTOI?

Toimeksiannossa mitattiin ja analysoitiin erilaisten digitaalisten ratkaisujen vaikutukset myymälätyöhön.Kävimme läpi asiakkaan ja myymälähenkilöstön näkökulmasta eri ratkaisut, määrällistimme vaikutukset, tunnistimme keskeiset riskit sekä laadimme suosituksen toteutusvaiheelle ja muutoksen johtamiselle koko myymäläketjussa. Lisäksi Konsulttiverkko antoi suositukset myymälöiden uuden johtamisjärjestelmän kehittämiskohteiksi.

TULOKSET

Yhtiöllä on selkeä näkemys digitaalisten ratkaisujen vaikutuksista myymälätyöhön, sekä miten hyödyt voidaan konkreettisesti ulosmitata myymälä- ja ketjutasolla. Lisäksi yhtiöllä on ymmärrys, mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ratkaisut mahdollistavat.

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT