Vastuullisuusraportoinnin keskeiset teemat

27.11.2023Vastuullisuus

Päivitetty, voimaan tullut Corporate Sustainability Reporting -direktiivi (CSRD) asettaa yrityksille velvollisuuksia vastuullisuusraportoinnin saralla. Raportointia vaaditaan vuoden 2024 toiminnasta ja tästä eteenpäin tuleviin vuosiin.

Alla on tiivistettynä mitä osa-alueita raportointivelvollisuus kattaa:

Environmental Sustainability:

 • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilymisen turvaaminen
 • huomion kiinnittäminen liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin, kuten hiilijalanjälkeen ja kiertotalouteen.

Social Sustainability:

 • liiketoiminnan sosiaalisten vaikutusten ja ihmisoikeuksien huomiointi.
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työympäristöissä.

Governance:

 • hyvän hallintotavan kehittäminen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.
 • whistleblowing-ilmoituskanavan käyttäminen väärinkäytösten varalta.
 • code of Conductin, eettisiä toimintaperiaatteiden noudattaminen.

  Olemme toteuttaneet useita CSRD-valmiuden luovia projekteja, ja kokemustemme mukaan selkeästi työllistävin osa-alue on liiketoiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Raportointivaatimus on tältä osin hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Toisaalta, ympäristövaikutusten arviointi on usein suoraan yhteydessä tuottavuuteen, eli tunnistamalla ympäristövaikutukset luodaan samalla yksityiskohtainen malli toimitusketjun seurantaan.

  Raportointi ei ole vain “nice to know”, vaan tunnistamalla ja laskelmalla päästöjä, tunnistetaan myös potentiaalisia tehostamisen kohteita, esimerkiksi energiansäästön osalta. Vihreä siirtymä tarjoaa siis myös vastuullisuuden lisäksi konkreettisia hyötyjä liiketoiminnan johtamiseen.

  Konsulttiverkko – Luotettava kumppanisi vastuullisuusraportoinnin polulla

  Me Konsulttiverkossa olemme valmiina auttamaan sinua ja yritystäsi tämän uuden aikakauden haasteissa ja mahdollisuuksissa.

  Autamme sinua vastuullisuustyön aloittamisessa, tuemme jo olemassa olevaa vastuullisuustyötänne ja kartoitamme liiketoimintasi tarpeelliset kehityskohdat.

  Asiantuntijamme räätälöivät palvelumme aina asiakaskohtaisesti vastaamaan juuri tarpeisiinne.

   

  Jos asia on teille ajankohtainen, ota yhteyttä:

   

  Antti Numminen, Toimialajohtaja
  antti.numminen@konsulttiverkko.fi
  +358 40 700 0604

   

  Luettavaa

  UUSIMMAT BLOGIT