Energiatoimialan evoluutio – puusta pitkälle vai ei?

30.1.2024Blogi, Strategia, Vastuullisuus

"Missään ei puuta hyödynnetä niin tehokkaasti kuin Suomessa."

Puun osuus on 30% Suomen energiantuotannosta. Puu on pääsääntöisesti peräisin teollisuuden sivuvirroista kuten: hakkuutähde, kuori, puru ja hake. Puu on merkittävin uusiutuvan energian lähteemme ja ohittaa tuulivoiman moninkertaisesti. Puun käyttö on lisääntynyt merkittävästi sitten 1980-luvun kun “greenhouse effect” ilmiöön herättiin.

"Miten Suomen metsäteollisuuden käy pitkällä tähtäimellä?"

Nyt puu on kuitenkin uudenlaisen tilanteen edessä kun pitkällä tähtäimellä kaikkea polttamiseen liittyvää halutaan vähentää tai päästä jopa kokonaan eroon. Tämä on asettanut koko toimialan uuden tilanteen eteen, koska puu on tärkeä osa koko Suomen teollista perustaa. Puun matka koko arvoketjun läpi metsänomistajalta teollisuuden hyödynnettäväksi ja lopulta sivuvirtana energiaksi luo paljon arvonlisää ja työtä. Missään ei puuta hyödynnetä niin tehokkaasti kuin Suomessa. Lisäksi huolehdimme nettomääräisestä kasvusta ja metsien monimuotoisuudesta. Arvoketjun muuttaminen esimerkiksi sähköpohjaiseen lämmöntuotantoon muuttaa koko alueen elinkeinoelämän rakennetta. Energiayhtiö puun hyödyntäjänä on merkittävä toimija (56% kaikesta puun raaka-aineesta menee energiaksi).

Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys: miten Suomen metsäteollisuuden käy pitkällä tähtäimellä? Sahateollisuudessa noin puolet raaka-aineesta päätyy tuotteeksi ja toinen puoli sahanpuruna pelleteiksi. Mikäli energiatoimiala lopettaa ostamisen, miten käy sahan kannattavuuden?

Kokemustemme mukaan energiayhtiöt ovat valinneet kahdenlaisia strategioita:
i) evolutionäärisen uudistamisen ja ii) epäorgaanisen transformaation. Edellisessä pyritään erilaisin investoinnin pitämään nykyinen arvoketju kilpailukykyisenä ja vastuullisesti kestävänä mahdollisimman pitkään. Toinen strategia on epäorgaanisesti luoda viereen “uusi tulevaisuus”, ja jättää vanhat laitokset tuottamaan niin pitkään kuin se on sallittua. Uusi tulevaisuus perustuu johonkin muuhun kuin polttamiseen.

"Valintoja on tehtävä nyt"

Energiatoimialalla investointien syklit ovat vähintään 10 vuotta, usein 20-30 vuotta. Kukaan ei tarkasti tiedä miten tulevaisuus tulee kehittymään, mutta valintoja on tehtävä nyt. Tuotantolaitoksen modernisaatio vai “all-in” vaikkapa pienydinvoimalaan?

Kokemuksemme perusteella valinta ei ole vain energiamuoto vaan koko alueen teollisen pohjan rakenne vuosikymmeniksi eteenpäin. Suuria ja erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä, joissa Konsulttiverkko kotimaisena toimijana mielellään auttaa eteenpäin.

 

Jatkamme blogisarjaamme liittyen energiatoimialan kehitykseen pohjautuen toimeksiantoihin alalla. Sarjan aloitusblogi käsitteli laaja-alaisesti toimialan kysymyksiä investoinneista ja arvoketjusiirtymistä. Tässä blogissa käsitellään arvoketjun alkupäätä eli tuotannon raaka-ainetta ja erityisesti puupolttoainetta.

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT