LEAN STARTUP JA MITATTAVA DATA

28.2.2022Blogi, Lean, Strategia

Lean startup ja mitattava data

Liiketoiminnan ja prosessien kehittämisen ongelmaksi osoittautuu usein luotettavaan dataan perustuva mittaaminen – miten määritellä ongelman kokoluokka, perustella ehdotettu ratkaisu, tai todentaa toteutetun ratkaisun toimivuus? Toiminnanohjausjärjestelmät luottavat usein manuaalikirjauksiin, eivätkä ne automatisoituinakaan pysty tuottamaan dataa, joka erottelisi esim. jalostavan tekemisen arvoa lisäämättömästä toiminnasta työvaiheiden sisällä.

Onnistut siis tunnistamaan hukan toiminnassasi, rakentamaan hypoteesin ongelman korjaamiseksi ja toteuttamaan muutoksen. Mutta millä todennat, että hypoteesisi oli oikea ja ratkaisusi todella tuotti odottamasi hyödyt – tai vastaavasti todistat hypoteesisi vääräksi, estäen väärän ratkaisun kertautumisen ajan mittaan?

LEAN TYÖPAJA

Olen yhteistyössä Noccelan (https://noccela.com/) kanssa luonutt ainutlaatuisen Lean-työpajakonseptin, joka yhdistää Lean-ajattelun mitattavaan dataan. Noccela on suomalainen IoT edelläkävijä joka tarjoaa mm. reaaliaikaista paikannusteknologiaa ja erilaista sensoridataa.

Lean työpajan tarkoituksena on tunnistaa ongelmat asiakkaan toiminnassa, joiden ratkaiseminen vaikuttaa mitattavasti suoraan viivan alle. Ongelmia voivat olla esim. hukka prosessissa, kuten logistiikassa tai materiaalivirroissa työvaiheiden välillä tai sisällä, tuotantotilan järjestelyjen aiheuttama hukka, tai työtapaturmien kustannukset koneiden läheisyydessä työskenneltäessä.

Työpajassa myös kootaan yhteen asiakkaan avainhenkilötiimi yhteiseen innovaatioprosessiin, tunnistamaan digitalisaation ja IoT:n luomia mahdollisuuksia asiakkaan omassa liiketoiminnassa.

LEAN STARTUP INNOVAATIOIDEN MOOTTORINA

Työpajassa hyödynnetään Lean startup metodologiaa, joka on tehokas innovaatioprosessi liiketoiminnan tai prosessien kehittämiseen. Nimestään huolimatta metodologia ei ole vain startup-hypeä, vaan toimii missä tahansa vaiheessa olevan yrityksen toiminnan kehittämisessä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että liiketoimintasi tai prosessisi kehittäminen vastaa oikeisiin kysymyksiin, ja että tekemäsi kehittämistoimenpiteet todella toimivat, tuottaen niiltä odotetut hyödyt.

Lean startup metodologiaa hyödyntävän Lean-työpajan avulla saadaan tunnistettua tärkeimmät ratkaistavat ongelmat ja innovoitua vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja nopeasti, sekä testattua tehokkaasti ja mitattavasti, toimivatko ideat käytännössä. Testaamisen mahdollistamiseksi dataa kerätään myös työpajassa muodostettavan hypoteesin tueksi – mitattava data kvantifioi ongelman ja ratkaisun kustannukset, sekä odotettavissa olevat säästöt.

Työpajamallille keskeistä on myös oppiminen – tehokas oppiminen tuottaa oikeita ratkaisuja oikeisiin ongelmiin. Työpaja auttaa löytämään digitalisaation avulla konkreettiset ja mitattavat ratkaisut, joilla tunnistetaan ja poistetaan hukka, tehostetaan prosessia, ja säästetään kustannuksissa. Työpajan lopputuotoksena on konkreettisia ja käytännössä testattavia liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä, joten se tukee asiakkaan Lean-ajattelua perustaen ratkaisut mitattuun tietoon, sekä ratkaisuvaihtoehtojen nopeaan todentamisen.

DIGITAL TWIN – LIIKETOIMINNAN DIGITALISAATIO

Lean startup metodologia toimii tehokkaimmillaan silloin, kun mitattava data tukee tuotettuja innovaatioita. Siksi muodostetun hypoteesin testaamiseksi suunnitellaan Noccelan palveluratkaisulla pienin toimiva tuote (Minimum Viable Product, MVP), jolla ratkaisu voidaan todentaa nopeasti ja kannattavasti, pienin kustannuksin.

Työpajan jälkeen hypoteesi voidaan testata MVP-pilotilla ja analyysillä, jossa kerätään tarvittava data, kuten spagettidiagrammi tai arvovirtakuvaus, ja analysoidaan data hukan tunnistamiseksi. Pilottiin asti vietynä Lean-työpaja tuottaa asiakkaan liiketoiminnalle digitaalisen kaksosen (digital twin), joka digitalisoi prosessin, hypoteesin ja ratkaisun, raportoiden edellisten toiminnasta reaaliaikaisesti.

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT