Strategisia näkemyksiä vuodelle 2024

16.1.2024Blogi, Kasvu, Konsulttiverkko, Strategia

 

Jussi Järvinen, kokenut strategiakonsultti

 

"Toimija joka valmistelee strategian, jossa hyökätään tulevaisuuden kasvuun tulee voittamaan markkinaosuuksia."

Uusi vuosi 2024 on alkanut uusine haasteineen. Yleisellä tasolla, ja myös toimialasta riippumatta, mihin näkemyksesi mukaan organisaatioiden kannattaa näin vuoden alussa keskittyä?

Markkinan epävarmuus on tyypillisesti hetki, jolloin erot toimijoiden välillä kasvavat suuremmiksi. Hyvinä aikoina kaikki nauttivat kasvusta. Erot syntyvät mm. innovatiivisesta kasvusta ja aluevaltauksista uusille alueille samalla kun muut toimijat keskittyvät kulujen karsimiseen. Mahdollisesti myös ostokohteet kypsyvät ostettaviksi. Nyt on hyvä hetki tarkastella strategian päivittämistä ja tunnistaa näitä uudenlaisia mahdollisuuksia.

Miksi? Missä erityisessä tilanteessa?

Voimakkaassa kasvussa ns. keskittyminen eksekuutioon antaa hyvän tuoton. Ei ole tarvetta tarkastella asioita uudella tavalla koska perusliiketoiminta kantaa. Tällä hetkellä toimintaympäristössä on useita epävarmuustekijöitä, jotka pakottavat uudelleentarkasteluun. Tämä on kulujen karsimisen lisäksi mahdollisuus luoda uusi vahvempi perusta ja samalla uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Markkinan supistuminen tarkoittaa aina, että potentiaalista kysyntää jää täyttämättä ja ennen pitkää tätä latenttia tarvetta tulee täyttämään jokin toimija. Eihän auto- ja asuntokauppa hyydy sen takia, että kotitaloudet eivät enää haluaisi näitä asioita, vaan epävarmuus työ- ja lainamarkkinoilla siirtää päätöksiä.

Toimija joka valmistelee strategian, jossa hyökätään tulevaisuuden kasvuun tulee voittamaan markkinaosuuksia. Sama koskee myös rekrymarkkinoita - juuri nyt kannattaa hyökätä osaajamarkkinoilla.

Mainitsetko joitain esimerkkejä kuinka ja millä toimialoilla Konsulttiverkko on näissä mainitsemissasi tilanteissa voinut auttaa organisaatioita?

Olemme tehneet lukuisia strategiatöitä yrityksille sekä voimakkaan kasvun vaiheessa että ns. “uuden edessä”. Edellisessä mietitään tavoitteita, kohdemarkkinoita ja tiekarttaa, jälkimmäinen on skenaariopohjaista työtä. Juuri tällä hetkellä kysyntää on enemmän skenaariopohjaiselle työlle.

Luettavaa

UUSIMMAT ARTIKKELIT