OKR:ien avulla strategian jalkautus onnistuu!

28.2.2022Kasvu, Strategia

OKR:ien avulla strategian jalkautus onnistuu

OKR (Objectives and Key Results) on strategian toteuttamismenetelmä, joka mahdollistaa strategian tehokkaan jalkauttamisen ja auttaa siten organisaatioita saavuttamaan keskeiset strategiset päämääränsä. Kollektiivinen selkeiden tavoitteiden asettaminen, keskittyminen vain rajalliseen määrään tavoitteita ja säännöllinen seuranta ovat menetelmän keskiössä. Nämä tekijät pitävät strategiset muutosprojektit jatkuvassa liikkeessä ja tulosta syntyy.

 

Mikä on ongelma?

Useimmat yritykset kipuilevat strategian toteutuksessa. Harvard Business Review on tutkimuksessaan päätynyt tulokseen, että noin 70% strategioista epäonnistuu huonon toteutuksen vuoksi. Yrityksissä on siis selvästi tarvetta parempaan strategian toteutukseen.

 

Mitkä ihmeen OKR:t?

OKR (tavoitteet ja avaintulokset) auttavat organisaatiota, tiimejä ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa. Menetelmässä yrityksen/tiimien/yksilöiden linjatut tavoitteet (objectives) asetetaan kerran kvartaalissa perustuen yrityksen strategiaan. Näitä tavoitteita määritellään max 2-5 kpl. Jokaiselle tavoitteelle asetetaan vähintään 3 tavoitteeseen pääsyä mittaavaa konkreettista avaintulosta (key results).

 

Menetelmän alkujuuret ovat Googlessa (Jon Doerr) ja vuodessa 1999. Google aloitti tällöin menetelmän hyödyntämisen, kun organisaatiossa oli noin 40 henkilöä. Googlen OKR-tavoitteiden asettaminen on jatkunut nyt yli 80 vuosineljännestä peräkkäin, sillä on yli 100 000 työntekijää ja se kuuluu markkina-arvoltaan suurimpiin yrityksiin maailmassa. Aika merkittävä yksittäinen referenssi OKR-menetelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta.

 

Mitkä ovat OKR-menetelmän päähyödyt?

Ensinnäkin strategian johtaminen saadaan näkyväksi. Avaintulosten toteuttamista seurataan viikkotasolla, jolloin saadaan aikaan vaikuttava ohjaus ja täysi läpinäkyvyys asioiden etenemiseen. OKR-menetelmän avulla voidaan todennetusti varmistua siitä, että tekeminen edistyy haluttuun suuntaan.

Toiseksi OKR:t helpottavat keskittymään oleellisiin asioihin, kun valittuja tavoitteita on vain rajallinen määrä (max 5 kpl). Tunnetusti liiallinen määrä kehityshankkeita on varmin tapa tuhota loistavankin tiimin toimeenpanokyky.

Kolmanneksi OKR:t osallistavat ja sitouttavat henkilöstön yhteiseen päämäärään. Työntekijät näkevät oman roolinsa isossa kuvassa ja pääsevät osallistumaan halutun muutoksen tekemiseen.

 

Miten OKR-menetelmä otetaan käyttöön?

OKR-menetelmän käyttöönotto edellyttää, että yrityksellä on määritelty strategia. Tämän jälkeen on hyvä järjestää 1 päivän kick-off työpaja (tai työpajoja, jos kyseessä on isompi organisaatio). Työpajaan otetaan mukaan sellaisia henkilöitä, joilla on merkittävä rooli strategian toteuttamisessa. Työpajassa esitellään strategia ja OKR-menetelmä sekä suunnitellaan OKR:t ensimmäiselle kvartaalille. Kaikki työpajan osallistujat pääsevät osallistumaan OKR-suunnitelman tekemiseen ja siten asian sisäistäminen ja ymmärrys strategiasta ja sen toimeenpanosta paranee.

Tämän jälkeen OKR-suunnitelman toteuttamista seurataan kurinalaisesti viikoittain (tai kerran kahdessa viikossa). Tähän tilaisuuteen varataan aikaa tyypillisesti 1h. Palaverissa käydään läpi kuinka avaintulokset ovat edenneet ja tarvitseeko joku apua oman osa-alueensa kanssa. Jatkuva seuranta luo painetta asioiden edistämiselle ja toisaalta mahdollisuuden aikaiseen reagointiin, jos joku sovittu asia ei etene sovitusti.

Kvartaalin lopussa katsotaan miten sovitut tavoitteet ja avaintulokset ovat edenneet sekä suunnitellaan seuraavan kvartaalin OKR:t. Lisäksi mietitään mitä opittiin kuluneelta kvartaalilta ja otetaan nämä opit käyttöön seuraavan kvartaalin suunnittelussa.

 

Miten otan OKR:t käyttöön omassa organisaatiossani?

OKR-malli on laajasti tunnettu ja siitä löytyy paljon kirjallisuutta sekä materiaalia netissä. Esimerkiksi Juuso Hämäläisen ja Henri Soran suomenkielinen kirja ”Strategia arkeen OKR-mallilla” on tutustumisen arvoinen opus siitä kiinnostuneille. Tämä on yksi mahdollinen tapa lähestyä asiaa.

Toinen mahdollinen vaihtoehto on pyytää apua alan asiantuntijalta.

Konsulttiverkossa tukenanne muutoksessa ovat kokeneet johdon neuvonantajat sekä strategiatyön ammattilaiset.

 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ

 

Harri Aalto, Muutosarkkitehti
harri.aalto@konsulttiverkko.fi
+358 40 739 9923

 

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT