Markkinaselvitys 

TILANNE

Asiakas on siirtymässä uuteen B2B-liiketoimintasegmenttiin ja halusi go-to market suunnittelun tueksi kattavan selvityksen markkinan rakenteesta, asiakkaista, kilpailijoista, kysynnästä ja palvelujen hintatasosta. Kyseessä on teolliset palvelut, joiden myyntisykli on pitkä, jopa vuosia.

TAVOITETILA

Nousu Suomen Top3 toimijaksi kapeassa teollisuuden palvelujen segmentissä oman myynnin ja mahdollisen epäorgaanisen kasvun kautta. Markkinaselvitys antoi konkretiaa missä toimialoissa ja palveluissa tämä on aidosti mahdollista seuraavien 3-5 vuoden säteell, alalla, jossa myyntisykli on tyypillisesti noiden vuoden.

KUINKA KONSULTTIVERKKO AUTTOI?

Konsulttiverkko tuki yhtiön johtoa markkina-analyysin läpiviennissä ja strategisten oppojen tunnistamisessa aiemmin mainituista näkökulmasta. Työssä hyödynnettiin monipuolisia menetelmiä.

TULOKSET

Lopputuloksena asiakkaalla oli kattava näkemys markkinasta kokonaiskysynnästä yksityiskohtaisiin prospekteihin asti dokumentoituna Excel-työkaluksi. Työkalun ohella tuloksia esiteltiin yhtiön johtoryhmässä. Asiakas hyödynsi tuloksia myöhemmin sisäisissä go-to market suunnittelun työpajoissa, joissa toimialat ja opot vastuutettiin konkreettisesti liiketoimintapäälliköille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit