Myynnin kehittäminen

TILANNE
Asiakasyrityksen myyntiprosessit olivat hitaita ja monimutkaisia. Tarjouspyyntöjä käsiteltiin hajanaisesti ja epäyhtenäisesti eri tiimeissä, mikä johti pitkiin läpimenoaikoihin ja keskeneräisen työn kasaantumiseen. Asiantuntijatiimien välinen yhteistyö oli puutteellista, mikä heikensi myynnin tehokkuutta ja asiakaskokemusta.

TAVOITETILA
Asiakasyritys pyrki parantamaan myynnin prosessejaan Lean-menetelmien avulla, tavoitteena lyhentää läpimenoaikaa, parantaa palveluastetta ja nostaa hit ratea. Keskeisenä tavoitteena oli luoda yhtenäinen ja nopea myynnin prosessi, joka tukisi tehokasta tiimityötä.

KUINKA KONSULTTIVERKKO AUTTOI?
Konsulttiverkko uudisti asiakkaan myyntiprosessit hyödyntäen Lean-metodologiaa. Analysoimme yhdessä nykyiset prosessit ja tunnistimme keskeiset kehityskohteet. Tämän pohjalta loimme uuden, tiiviisti myynnin toimintamallin, jossa asiantuntijat työskentelevät yhdessä systemaattisesti alusta loppuun asti eliminoiden tarpeettomat työvaiheet ja viiveet.

TULOKSET
Uudistetun myynnin toimintamallin myötä tarjousten läpimenoaika puolittui, palveluaste parani yli 60 % ja hit rate liki kaksinkertaistui. Yritys saavutti merkittäviä parannuksia myynnin tehokkuudessa ja asiakastyytyväisyydessä, mikä puolestaan vahvisti yrityksen markkina-asemaa ja kilpailukykyä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit