Kuinka rakennetaan High Performance Team (HPT) – johtoryhmä?

27.4.2021Kasvu, Strategia

Kuinka rakennetaan High Performance Team (HPT) - johtoryhmä?

Jos olisit F1-kuljettaja, niin hyväksyisitkö, että autosi on ihan ok – turha sitä on enää lisää kehittää? Tuskinpa! Kyseisessä autosarjassa kilpailu on niin kovaa, että kaikki keinot käytetään auton ja tallin kehittämiseksi high performance - ja voittaja tasolle.

Yritysmaailmassa kilpailu on koventunut vuosi vuodelta ja tiimit pitää saada toimimaan optimaalisella tavalla. Ovatko kaikki johtajat silti valmiita pitämään huolta omasta Formula 1 -autostaan/tallistaan, eli johtoryhmästään? 25 vuoden kokemuksella väittäisin, ettei näin valitettavasti aina ole. Suuri osa johtoryhmistä toimii puolivaloilla ja kierroslukurajoitin on asetettu liian alhaalle. Emme saa lähellekään sitä suorituskykyä irti kuin parhaimmillaan olisi mahdollista.

High Performance Team on tiimi, joka toteuttaa lähes mahdottoman asian yhdessä niin, että lopputulos täyttää tai ylittää tavoitteet. He tavallaan muuttavat historiaa yhteisellä matkallaan. Tiimi kokee tehneensä yhdessä jotakin täysin ainutlaatuista, josta voidaan olla ylpeitä vielä vuosienkin jälkeen. Yhteiset arvot, arvotus ja merkityksellisyys korostuvat ja liimaavat tiimin yhteen vahvemmaksi kokonaisuudeksi, kuin alkuun voisi kuvitellakaan. Lisäksi mahdottomalta tuntuvan tuloksen saavuttaminen antaa tiimille siivet tavoitella seuraavia voittoja.

High Performance Team ei synny sattumalta eikä ole sellainen alusta lähtien. Ryhmästä ihmisiä voi kasvaa HPT vain aktiivisten päätösten, ponnistelujen ja pitkäjänteisen kehityksen kautta.

Yhdistäviä tekijöitä

High Performance Teamit ovat erilaisia, mutta niillä on myös useita yhdistäviä tekijöitä:

Tiimin tarkoituksen ymmärtäminen. Jotta ryhmä ihmisiä voi toimia ylipäätään tiiminä, sen täytyy ymmärtää tarkoituksensa. Usein johtoryhmissä sekoittuvat oman tulosyksikön tulosten raportointi ja yhteisen agendan seuranta. Tiimin on voitava yhdessä määritellä vähintään ketkä ovat johtoryhmän oikeita asiakkaita, mitkä ovat heidän tarpeensa, joita johtoryhmän tulee tyydyttää, mikä on johtoryhmän liittymärajapinta strategiaan, päätöksentekokyky ja -valta, miten ja milloin tapaamme ja mitä asioita käsittelemme ja mitä emme käsittele yhdessä.

Erilaisuuksien hyödyntäminen. High Performance Teamin ihmisillä on erilaiset taustat, ja he ovat eri ikäisiä. Heidän luontaiset toimintatapansa ovat erilaisia. Tämä pakottaa kaikkia ajattelemaan ”out-of-the-box” ja haastamaan omat uskomukset. Tiimi toimii vahvuuksiensa kautta.

Luottamus, arvostus ja kunnioitus. Ryhmä ihmisiä voi nousta tiimin kehitysasteella ylöspäin ainoastaan, jos sen jäsenet luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan sellaisena kuin he ovat ja kunnioittavat toinen toisiaan. Kaikkien inklusiivinen mukaan ottaminen on automaatio. Tällöin kukaan ei epäröi sanoa mielipidettään, haastaa toista ja antaa muiden haastaa omaa ajattelua.

Arvojen tunteminen ja ymmärtäminen. High Performance Teamin jäsenten on tärkeää oppia tuntemaan omat sekä toistensa arvot. Nämä arvot ohjaavat meitä usein päätöksenteossa, johtamisessa sekä suhtautumisessa toisiin ihmisiin. HPT on myös vahvasti tiimin yhteisistä arvoista ohjautuvat ja niihin on myös sitouduttu. Halu ja sitoutuneisuus saavuttaa yhdessä vaikeitakin tuloksia. Kun ymmärrämme ja hyväksymme erilaisuuden sekä hyödynnämme sitä, usein syntyy halu saavuttaa yhdessä haastavia tuloksia. HPT ei pakene vaikeitakaan aiheita vaan kykenee löytämään niihin ratkaisut ja on sitoutunut viemään asiat maaliin saakka.

Vahva me-kulttuuri. Kun olemme valmiita saavuttamaan yhdessä historiaa muuttavia tuloksia, tapahtuu ns. ME-kulttuurin alkemia. Yhteinen toiminta ja yhdessä oppiminen syvenee, haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Organisaatiorajat ja -siilot eivät estä yhteistoimintaa, vaan pikemminkin edesauttavat sitä, koska HPT on sitoutunut yhteiseen tulokseen. Tällöin muodostuu automaattisesti hyvin toimivia verkostoja, jotka ajavat yhteistä etua yksilön loistamisen sijaan.

Avoin ja laadukas kommunikointi. HPT kommunikoi ulospäin aina yhtenäisellä ”One Voice” viestillä. Kommunikoinnissa ymmärretään dialogin tarkoitus, jotta viestin ymmärtäminen saadaan varmistettua ja tieto virtaa myös tiimiä kohti. HPT ymmärtää ihmisten erilaisuuksien kautta erilaiset tarpeet kommunikaation suhteen

Erinomaiset leadership-taidot. High Performance Teamin jäsenet kykenevät käyttämään HPT:ssa oppimiaan toimintamalleja sekä johtamistaitoja yhteisten avainprojektien kehittämiseen ja omien organisaatioidensa johtamiseen. ME - kulttuurin vaaliminen, erilaisuuksien ymmärtäminen sekä vahvuuksien kautta johtaminen auttavat myös tiimiä saavuttamaan korkeita tuloksia.

Yksi normaaleista johtoryhmän tavoitteista on omistaa ja johtaa isoja muutoshankkeita. Epäonnistunut muutosohjelma on yritykselle kallein mahdollinen investointi. Johtoryhmän tietoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen High Performance Team -tasolle on yksi avaintekijöistä ja siksi siihen kannattaa oikeasti panostaa.

Konsulttiverkossa tukenanne muutoksessa ovat kokeneet johdon neuvonantajat sekä johtoryhmätyöskentelyn ja esimiesvalmennuksen ammattilaiset. Johtoryhmän ja High Performance - tiimin kehittämiseen liittyen,

 

ota rohkeasti yhteyttä

Olli Torvinen, Johtamis- ja muutoskonsultti

olli.torvinen@konsulttiverkko.fi
+420728227131

 

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT