Konsulttiverkko noteerattiin freelancer-markkinan selvityksessä

Hei! Konsulttiverkko noteerattiin Suomen freelancer-markkinaa koskevassa selvityksessä jonka suoritti ruotsalainen Cinode-ohjelmistoyhtiö. Tämä on hieno osoitus vajaan 3 vuotta jatkuneesta toiminnastamme. Suomessa on kymmeniä it-alalle keskittyviä verkostoja ja brokereita. Olemme yksi harvoista puhtaasti liikkeenjohdon konsultointiin keskittyvä verkosto. Tulemme jatkamaan tällä valitulla tiellä ja tarjoamaan palveluita erityisesti pk-sektorin ylimmän johdon tarpeisiin. Raportti löydettävissä Cinoden sivuilta. /KV