Toimitusketjut

16.9.2022Strategia

Tuotanto on viime vuosina siirtynyt ns. halvemman kustannustason maihin ja samaan aikaan kilpailun pakottamana yritysten erikoistuminen on pilkkonut lopputuotteen valmiiksi saattamisen useiden toimijoiden saumattomaksi yhteistoiminnaksi. Oman ulottuvuutensa toimitusketjujen pirstoutumiseen on tuonut osin näkymätönkin ali- ja raaka-ainehankinta. Toimitusketjujen kehittymistä ovat ohjanneet taloudelliset näkökulmat.

Toimitusketjujen muutoksiin vaikuttavat myös muut kuin taloudelliset syyt  - alla neljä esimerkkiä:


Suezin kanava

Oli herättelevää havaita kuinka yhden laivan haveri voi heijastua laajalti toimitusketjuihin. Pienen yrittäjän näkökulmasta ongelma konkretisoitui monitoimitulostimeen, jonka toimitusajaksi muodostui parin viikon sijaan kolme kuukautta.

Brexit

Britannian irtautumista EU:sta voidaan pitää jonkin asteisena kauppapoliittisena tragediana. Yritykset, jotka toimivat Britanniassa tai käyvät kauppaa saaren kanssa, joutuivat muuttamaan, tai jopa lopettamaan, toimintansa Britanniassa. Poiketen Suezin onnettomuudesta, tässä tapauksessa vaikutus syntyi poliittisella päätöksellä.

Pandemia

Vaikka koronasulusta on siirrytty uuteen normaaliin, Koronan vaikutukset toimitusketjuihin näkyvät yhä. Vaikutuksia suurentavat eri valtioiden erilaiset poliittiset valinnat pandemian suhteen. Missä määrin Kiinan korona-sulkupolitiikka on johtanut maailmanlaajuiseen logistiikka häiriöön, jossa tyhjät ja täydet kontit sekä laivat seisovat paikoillaan aivan väärissä paikoissa? Samalla kun kalusto seisoo ja toimitusaikataulut venyvät, tehottomuuden kustannukset siirtyvät lopputuotteen hintaan, joka osaltaan on ruokkimassa korkeaa inflaatiota.

Sota Ukrainassa

Toimitusketjujen näkökulmasta voitaisiin nähdä alueellinen sota ja siihen liittyvä pakotepolitiikka Brexitin kaltaisena muutoksena toimintaympäristössä. Käytännössä kyseinen sota, seurannaisvaikutuksineen, iski moukarin lailla Eurooppaan.

Ei pidä vähätellä politiikan aiempaakaan vaikutusta toimitusketjuihin, mutta viimeistään nyt jokainen organisaatio Itämeren perukoilla sijaitsevassa Suomessa joutuu arvioimaan oman toimintansa arvoketjujen poliittista riskiä.

Lyhyellä aikajänteellä tapahtuneet muutokset pakottavat tarkastelemaan kriittisesti pirstoutuneiden toimitusprosessien vaikutuksia yksittäisten organisaatioiden operointimalliin, joka teoreettisesti voisi kulminoitua lasikuituveneen kiinalaisvalmisteiseen pohjatappiin tai metsäkoneen yksittäisen piirikortin komponenttiin, joita ilman molemmat lopputuotteet ovat toimintakelvottomia.

Esimerkkitapauksissa veneen pohjatappiin lienee löytyy korvaava toimintamalli kohtuullisella vaivalla, mutta joissain tapauksissa toimitusketjun häiriötä on lyhyellä aikavälillä jopa mahdotonta korjata. Ja siinä vaiheessa kustannuslähtökohdista tarkasti osaoptimoitu toimitusketju muuttuu kilpailuedusta organisaation olemassaolon uhaksi.

Mieleeni tulee sanonta ”Nokkela selviää tilanteista, joihin viisas ei joudu”. Pelkäänpä, että viisauskaan ei olisi riittävissä määrin auttanut varatumaan kaikkeen tapahtuneeseen tai tuleviin tapahtumiin, joten nokkeluus tai ketteryys on säilytettävä jokaisen organisaation työkalupakin ylähyllyllä jatkossakin.

Lisätietoja
Digi- ja muutoskonsultti
Mika Rohula
mika.rohula@konsulttiverkko.fi
+358408447321

 

Luettavaa

UUSIMMAT BLOGIT